دستگاه سونوگرافی sonosite آمریکایی مدل M-Turbo

دستگاه سونوگرافی sonosite آمریکایی مدل M-Turbo دستگاه سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی sonosite ( آمریکایی ) مدل m-turbo دستگاه پرتابل، قابلیت کار تا دو ساعت دارای پروب های خطی، عمقی، قلبی و همچنین اکومری دارای کانکتور رابط برای اتصال همزمان ۳ پروب.