"مؤسسه سونوسایت" برای سونوگرافی مراقبت‌های بالینی (P.O.C.) یک برنامه منحصر به فرد بدون هزینه عضویت است که با خرید محصول در اختیار شما قرار می‌گیرد. اعضای
  موسسه به منابعی از پایگاه داده‌های دیجیتال دسترسی خواهند داشت که به آخرین برنامه‌های کاربردی سونوگرافی برای مراقبتهای بالینی می‌پردازد.

 برخی دسترسی‌ها در این مؤسسه:


        • واحدهای آموزش کاربردهای خاص
        • کتابخانه الکترونیکی از تصاویر و فیلم‌ها
        • اطلاعات در خصوص رویدادها و کارگاه‌ها
        • سمینارهای اینترنتی برگذار شده توسط پزشکان و افراد خبره
        • ابزار کلینیکی جهت کمک به تبادل مزایای سونوگرافی در مراقبتهای بالینی