تصویرسازی پیشرفته سوزن

03 آذر 1393
Author :  

تصویرسازی پیشرفته سوزن سونوسایت در بی حسی موضعی

 


هنگام اجرای یک بلاک عصبی با استفاده از راهنمای اولتراسوند در یک زاویه شیب‌دار، ديدن سوزن در تصوير و نگه داشتن آن بصورت صحيح در هنگام تزریق مي‌تواند بسيار دشوار باشد.

ما بايد سوزن را حرکت داده و به آهستگي بالا پایین کنیم تا حرکت بافت را مشاهده کنیم، اما واقعا نمي‌دانيم سر سوزن کجاست؟ براي بلاک عصبي عمیق به خاطر این که سوزن سخت دیده می‌شود، 2 برابر زمان نياز است تا بتوان بلاک عصبی را انجام دهیم.

تصویرسازی پیشرفته سوزن سونوسایت در توانایی دیدن سوزن شیب‌دار به طرز چشم‌گیری بهبود یافته است.

اين تکنولوژي جديد تصویرسازی سوزن به شما اجازه مي‌دهد تا سوزن را تقريبا 3 تا 4 برابر واضح‌تر ببينيد. خيلي وقت‌ها زمانيکه الگوريتم محاسبه را خاموش مي‌کنيد، اصلا سوزن را نمي‌توانيد ببينيد. بنابراين بخاطر دیدن سوزن شیب‌دار در عمق‌های مختلف با این روش، می‌توانيد با اعتماد به نفش بیشتری مسیر سوزن را دنبال کنید.

در تصویرسازی پیشرفته سوزن سونوسایت، کیفیت و وضوح تصویر حفظ شده، و در ساختار سوزن و آناتومی اطراف آن تغییری حاصل نمی‌شود.

تکنولوژی جدید تصویرسازی پيشرفته سوزن سونوسایت در X-Porte و EDGE و M-turbo و S-Nerve ابزار با ارزشی است که:

  • به راحتی سوزن در زوایای شیب‌دار قابل ردیابی و دیدن است
  • اعتماد به نفس و حاشیه امنیت ایجاد می‌کند.
  • کیفیت تصویر هدف و اطراف آن حفظ می‌گردد.
  • یک ابزار آموزشی عالی است.
  • تنها با فشار دادن یک دکمه قابل استفاده است.
  • تنظیمات وقت‌گیر ندارد.
  • به ابزار گرانقیمت اضافی نیاز ندارد.
  • به تغییر روش نیاز ندارد.
  • زمان انجام کار کاهش می‌یابد.
181 Views
Super User