درباره شرکت توسعه صنعتی الکترونیک

 شرکت توسعه صنعتی الکترونیک با هدف پاسخگویی به نیازهای پزشکی و در جهت بهبود و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی کشور در سال ۱۳۶۵ تأسیس گردید.

این شرکت با تمرکز بر هدف ارتقای کیفیت همواره سعی بر ارائه محصولاتی از برترین کمپانی های عمدتا” آمریکایی و یا اروپایی داشته است.
لذا از همان ابتدا با همکاری بهترین و شناخته شده ترین کمپانی های بین المللی نظیر Novametrix , Spacelabs , Respironics , Biomed Devices و… تلاشی روز افزون به منظور ارائه خدمات در طیفی گسترده به جامعه پزشکی کشور و بیماران داشته است.
عرضه تجهیزات پزشکی به روز و ارائه خدمات فنی برتر و پاسخگویی سریع به ضروریات و نیازهای پزشکان و مراکز درمانی سراسر کشور از اولویت های اصلی این شرکت در جهت بهبود سلامت عمومی جامعه می باشد.
برگزاری دوره ها و کنفرانس های متعدد تخصصی و آموزشی توسط این شرکت نیز گویای تعهد بی پایان به ارتقای دانش و توانمندی پزشکان و متخصصان ایرانی در جهت ترفیع سطح سلامت هموطنان می باشد.