• نمایندگی رسمی و انحصاری کمپانی Advanced Instrumentation آمریکا درزمینه دستگاههای اکو و سونوگرافی 
  • نمایندگی رسمی و انحصاری کمپانی Quantel Medical فرانسه در زمینه دستگاههای اکو و سونوگرافی 
  • نمایندگی رسمی و انحصاری کمپانی ECM فرانسه در زمینه سونوگرافی های دامی
  • نمایندگی رسمی و انحصاری کمپانی Norav آلمان در زمینه دستگاههای تست ورزش و هولتر مانیتورینگ
  • مرکز تخصصی تعمیرات و سرویس انواع دستگاه سونوگرافی و پروب سونوگرافی
  • تعمیرات و نگهداری انواع سیستمهای مانیتورینگ علائم حیاتی