مراسم استقبال از بهار

به نام خدا

بر اساس یک سنت دیرین در شرکت توسعه صنعتی الکترونیک، در یکی از روزهای اخرین سال کلیه کارمندان در فضایی دوستانه و صمیمی مهمان شرکت خود بوده و ناهار را با یکدیگر صرف میکننند.
امسال نیز این اتفاق زیبا در روز یکشنبه مورخ بیست وششم اسفندماه در جریان بود. امید است در سالهای آتی نیز بتوانیم پذیرای مهندسان دلسوز و پرتلاش مجموعه ی خود باشیم.

مدیریت شرکت توسعه صنعتی – محمدتقی محمودآبادی