دموی دستگاه سونوگرافی Quantel بیمارستان کسری تهران

دموی دستگاه سونوگرافی Quantel بیمارستان کسری تهران

بخش جراحی اتاق عمل بیمارستان کسری تهران با مشارکت و هماهنگی رییس محترم مرکز درمانی ، مسئول مهندسی پزشکی ؛ مسئول اتاق عمل ؛

مسئول آموزش گروه پرستاری و دکتر توفیق دموی موفقیت آمیز دستگاه سونوگرافی Quantel انجام شد

دموی دستگاه سونوگرافی ECM بیمارستان کسری تهران دموی دستگاه سونوگرافی Quantel بیمارستان کسری تهران

در این دمو دکتر توفیق عملکرد و کارایی دستگاه را در Needle Guiding , Nerve Blocking , gray scale , measurements تایید نموده و با توجه به نیاز بیمارستان به دستگاه شرکت توسعه صنعتی الکترونیک در حال مذاکره و مراحل نهایی فروش دستگاه به بیمارستان می باشد.

عمل انجام شده مربوط به واریس هر دو پای بیمار بوده و در این عمل با کمک سونوگرافی تزریق و عمل ساکشن و RF با موفقیت انجام شد

در آینده نزدیک اخبار مربوط به دمو و تایید سایر پزشکان مربوطه در بیمارستانهای مختلف در همین صفحه قرار داده خواهد شد.

در صورت نیاز به بازدید از دستگاه و یا دموی آن با واحد فروش و پشتیبانی شرکت تماس حاصل نمایید.

در حال حاضر برای دستگاه Quantel دو پروب کانوکس و لینیر با فرکانسهای متفاوت با کاربردهای General , Obstetrics , Vascular , Musculoskeletal , Cardiology ,Gynecology و …

در دو مدل کوچک ۱۲ اینچ و بزرگ ۱۵ اینچ موجود است.

جراحی انجام گرفته در بیمارستان کسری ۴۵ دقیقه به طول انجامید که در تمام طول عمل دستگاه سونوگرافی Quantel در حال کار بود و حدود ۲۵% مصرف باتری نشان داد.

با توجه به نیاز اکثر مراکز در تهران پس از پایان معرفی و دمو در بیمارستانهای پایتخت به زودی دمو و معرفی در شهرستانهای ایران کلید خواهد خورد.