پروب های آلتراسوند

تعمیرات تخصصی پروبهای آلتراسوند پزشکی در مجهزترین لابراتوار تعمیر پروب در کشور ؛ پروب های اکوکاردیوگرافی ، سونوگرافی ، اکومری ، ۲ بعدی ، ۳ بعدی ، ۴ بعدی و …. در این آزمایشگاه تخصصی به صورت کاملا حرفه ای تعمیر و ترمیم می شوند.

در زیر چند مورد از تعمیرات پروبهای جنرال انجام شده توسط این شرکت ملاحظه می فرمایید

تعمیر پروب سونوگرافی شامل غشا رویی و ترمیم قاب

تعمیر قاب (کیس) پروب سونوگرافی

تعمیر قاب و تعویض غشای پروب کانوکس سونوگرافی

تعمیر پروب قلبی اکوکاردیوگرافی بزرگسال

تعمیر کابل پروب اکوکاردیوگرافی قلبی بزرگسال